Mành rèm cao cấp Trang chủ Góc tư vấn Tư vấn cách chọn rèm cho cửa sổ kích thước nhỏ dưới 1m

Tư vấn cách chọn rèm cho cửa sổ kích thước nhỏ dưới 1m

 

Nếu phần khuôn cửa của bạn còn rộng ít nhất từ 7cm  trở lên thì bạn có thể lắp lọt lòng  khuôn cửa là phù hợp nhất. Còn với kích thước nhỏ hơn thì bạn phải lắp ra ngoài khuôn cửa thì mới có chỗ khoan để lắp cho rèm (nếu phần khuôn cửa nhỏ quá thì không có chỗ khoan)

Hoặc có thể làm rèm vải nhưng phải làm rộng ra hai bên tường cộng thêm ít nhất mỗi bên là 30cm để tạo dáng cho cửa rộng và đẹp hơn

Dưới đây là hình ảnh minh họa cụ thể mà Hoàng Vân đã triển khai thực hiện.